Cena: 2.00EUR

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls 2019 (bez rēķina sagatavošanas)

Saimnieciskās darbības veicējiem, kam nepieciešams kontrolēt savu naudas plūsmu - saimnieciskās darbības žurnāls ar aprēķiniem: VSAOI iemaksas, diferencētais neapliekamais minimums, izdevuma ierobežojuma aprēķins, IIN prognozētais aprēķins par mēnesi un gadu no saimnieciskās darbības.

+ kas strādā arī uz darba līguma pamata;

+ kopējie ienākumi, IIN aprēķins. 

 

Atpakaļ

Pasūtījumus veic, nospiežot uz 'Groza'. Pēc pasūtījuma veikšanas, uz Jūsu norādīto e-pastu atnāks apstiprinājums un rekvizīti apmaksas veikšanai. Pēc apmaksas veikšanas, kad atnāks SMS no Citadele bankas vai Jūsu atsūtītais maksājuma uzdevums, es nosūtīšu Jūsu izvēlēto veidlapu. Pasūtījumu lejupielādes telefonā laiks no 9.00 līdz 22.00 ar intervālu 15 min. Saziņai: sandra@visiem.lv