Līgumu paraugi un reorganizācijas dokumenti

PARAUGS VIENOŠANĀS PAR PARĀDA ATMAKSU starp juridiskajām personām
PARAUGS VIENOŠANĀS PAR PARĀDA ATMAKSU starp fiziskām personām
PARAUGS UZŅĒMUMA LĪGUMS par mehanizācijas darbiem, starp juridiskajām personām
PARAUGS PREČU PIEGĀDES LĪGUMS starp juridiskajām personām
PARAUGS NEDZĪVOJAMO TELPU LĪGUMS starp juridiskajām personām
PARAUGS ĪRES LĪGUMS starp fiziskām personām
PARAUGS DZĪVOKĻA PIRKUMA LĪGUMS
PARAUGS LĪGUMS PAR PARĀDA SAISTĪBU PRASĪJUMA TIESĪBU NODOŠANU (CESIJAS LĪGUMS) starp juridiskajām personām
PARAUGS AUTOTRANSPORTA PATAPINĀJUMA LĪGUMS starp fizisku un juridisko personu
AIZDEVUMA LĪGUMS starp juridiskajām personām
PARAUGS AIZDEVUMA LĪGUMS starp fiziskām personām

PVN reģistrētie maksātāji

ES PVN reģistrētie maksātāji

VID publiskā datu bāze

Pārskatu iesniegšana

ES PVN reģistrētie maksātāji

Nodokļu parādnieki

Valūtu kursi

Profesiju klasifikators

OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai

Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām No 70 -85 lpp Gada pārskatu (jaunajam GPKGP) un citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumi  89 lpp.

Grāmatvedības politikas piemēri  12 pielikumi.

Darba līgumu paraugs ar grāmatvedi, ārpakalpojuma grāmatvedi

Viss par autotransportu "Grāmatvedība un ekonomika" 2013 (05-06): līgumi, uzskaite, nodokļi, MK noteikumi 196 lppKomentāri (0)  |  2016-09-27 14:05  |  Skatīts: 1792x