UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība 2018.gadā


UIN deklarācijas par pirmo pusgadu aizpildīšanas kārtība KPMG raksts no 10.07.2018.  

https://home.kpmg.com/lv/lv/home/Petijumi-un-publikacijas/2018/07/jaunajam-uznemumu-ienakuma-nodokla-rezimam-jauna-deklaracija.html

Metodiskais materiāls par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību 2018.gadā https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/materials_uindeklaracija_10052018.docx

pieejams VID mājaslapas sadaļā Nodokļi /Uzņēmumu ienākuma nodoklis / Informatīvie un metodiskie materiāli https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-23

VID semināra materiāli 2017.oktobris

Jaunais UIN
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/vid_seminars_04102017_uin.pdf

VID semināra materiāli 2018.jūnijs

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/uin_deklaracija_062018.pdf

 

Komentāri (0)  |  2018-05-19 06:23  |  Skatīts: 391x    


Info apkopojums par būtiskākām izmaiņām 2018


VID informācija: Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Kā tieši tevi skars jaunā nodokļu reforma?

Jaunais UIN režīms – nesadalītā peļņa un ar nodokli apliekamā bāze 30.01.2018

VID Metodiskais materiāls iedzīvotāju ienākuma nodoklis no
saimnieciskās darbības ienākuma

VID informatīvie materiāli par nodokļu reformu no 2018.gada

Publicēts jauns informatīvais materiāls par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu:
<https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgLAFJSAh8FDQVMVFUGBAY>

Publicēts jauns informatīvais materiāls 2017.gada 28.jūlija grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā
<https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgLAFFSAB8FDQNMVFUGBAY>

Publicēts jauns informatīvais materiāls 2017.gada 27.jūlija grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
<https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgLAF5dBx8FDQJMVFUGBAY>

Publicēts jauns informatīvais materiāls par būtiskākajiem grozījumiem likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu
<https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgLAVVcDh8FDQBMVFUGBAY>

Publicēts jauns informatīvais materiāls Būtiskākie grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
<
https://www.vid.gov.lv/lists/lt.phptid=+3ZaY8eVNlK6iBWEjx+eRYlrRBkDbeKXnkt2GtaiOuCcHVOjVT8S7YbidS076EuL>

VID mājaslapas sadaļā Nodokļi / Pievienotās vērtības nodoklis / Informatīvie un metodiskie materiāli
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/veidlapas_un_iesniegumi/pievienotas_vertibas_nodoklis/informativais_materials.doc
kategorijā "Aktuālie grozījumi tiesību aktos" publicēts jauns informatīvais materiāls Par grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā
<https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgLAFJXDx8FCg9MVFUGBAY>

...
Komentāri (0)  |  2018-01-30 20:43  |  Skatīts: 1216x    

Lasīt tālāk.
UZŅĒMĒJA ROKASGRĀMATA


Uzņēmēja rokasgrāmata LIAA tā satur:

Biznesa ideja
Biznesa plāns
Uzņēmuma dibināšana

Uzņēmējdarbības formas izveide;
Bankas konta atvēršana;
Uzņēmuma dibināšana;
Nodokļa maksātāja reģistrācija VID.
Uzņēmuma darbība
Grāmatvedība

Grāmatvedības dokumenti un atskaites
Interneta risinājumi uzņēmumam
Biroja un ražotnes telpas
Atļaujas
Licences
Finansējums
Eksports

Linka adrese

Komentāri (1)   |   Skatīts: 1956x