VEICOT SAIMNIECISKO DARBĪBU INTERNETĀ, JĀSNIEDZ PAPILDU INFORMĀCIJA

01.01.2017. stājas spēkā izmaiņas likumā "Par nodokļiem un nodevām", nosakot nodokļu maksātājam pienākumu, veicot saimniecisko darbību un piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā, sniegt papildu informāciju par sevi, ziņo Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Likums papildināts ar jaunu 15.3pantu, nosakot, ka turpmāk papildus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 4.panta 1.daļā minētajai informācijai tīmekļa vietnē, kuru izmantojot tiek veikta saimnieciskā darbība, sevi identificējot, nodokļu maksātājam jānorāda arī šāda informācija:

  • saimnieciskās darbības veikšanas faktiskā adrese vai vieta (tīmekļa vietne, mobilā lietotne u.tml.);
  • fiziskajai personai - nodokļu maksātāja reģistrācijas koda 2.daļa;

Jau līdz šim Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 4.panta 1.daļā noteikts pienākums uzskatāmi, tieši un pastāvīgi pieejamā veidā sniegt šādu informāciju:

  • pakalpojuma sniedzēja firmu (nosaukumu) vai vārdu un uzvārdu, juridisko adresi vai deklarēto dzīvesvietu un reģistrācijas numuru (ja tāds ir);
  • pakalpojuma sniedzēja kontaktinformāciju, kas nodrošina iespēju ātri sazināties tiešā veidā, ieskaitot elektroniskā pasta adresi;
  • ja attiecīgās darbības veikšanai nepieciešama speciālā atļauja (licence), — informāciju par iestādi, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci);
  • par reglamentēto profesionālo darbību — informāciju par profesionālo organizāciju, kas izsniegusi profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, profesijai vai kvalifikācijai atbilstošo nosaukumu un valsti, kurā tas piešķirts, kā arī atsauci uz reģistrācijas valstī piemērojamiem profesionālajiem noteikumiem un veidu, kādā tie pieejami;
  • ja attiecīgā darbība apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), — reģistrācijas numuru VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Savukārt fiziskai personai, veicot saimniecisko darbību un piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā, ir pienākums norādīt vārdu, uzvārdu, personas koda 2.daļu (pilns personas kods nav jānorāda) un saimnieciskās darbības veikšanas faktisko adresi vai vietu (tīmekļa vietni, mobilo lietotni u.tml., nav jānorāda deklarētā dzīvesvieta), kontaktinformāciju, informāciju par profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (ja tādi ir nepieciešami) un citu informāciju saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu.

Avots:

 

Komentāri (0)  |  2016-12-20 00:17  |  Skatīts: 920x