Cena: 2.00EUR

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls 2018 (bez rēķina sagatavošanas)

Saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir ieņēmumi no "citiem saimnieciskās darbības veidiem", kam nepieciešams kontrolēt savu naudas plūsmu - saimnieciskās darbības žurnāls ar aprēķiniem: VSAOI iemaksas, diferencētais neapliekamais minimums, izdevuma ierobežojuma aprēķins, IIN prognozētais aprēķins par mēnesi un gadu no saimnieciskās darbības.

+ kas strādā arī uz darba līguma pamata;

+ kopējie ienākumi, IIN aprēķins. 

Ja likumdevēji neveiks būtiskas izmaiņas, tad pielietojama ilgstoši.

Atpakaļ

Pasūtījumus veic nospiežot uz 'Groza' blakus izvēlētajai veidlapai! Pēc pasūtījuma veikšanas Jums tiks nosutīts apstiprinājums un rekvizīti apmaksai. Pēc apmaksas veikšanas, kad atnāks SMS no Citadele bankas, es nosūtīšu uz Jūsu e-pastu izvēlēto veidlapu. Pasūtījumu lejupielādes telefonā laiks no 9.00 līdz 22.00 ar intervālu 5 min. Saziņa un jautājumi: sandra@visiem.lv